Over Klecks

Als de poëzie al om de zoveel jaar dood verklaard wordt, dan moet de dood van de kritiek wel ver achter ons liggen. De ruimte die een recensent in de kranten krijgt doet vaak ook wel denken aan een slanke, elegante grafkist.

Met Klecks willen we ruimte maken voor literaire kritiek, en dan met name die van poëzie.

Daarbij hanteren we maar één vuistregel: geen recensies die uit zijn op een oordeel. Van alles wat de poëzie kan doen, is goed of slecht zijn toch wel het minst boeiende. Zoeken naar de hoeveelheid sterren die je aan een bundel toe zou moeten kennen, zit het lezen van zo’n bundel vooral in de weg. Wat we op Klecks willen publiceren zijn stukken die poëzie lezen om er iets van te leren, er iets door mee te maken, om ermee te denken. Of in het beste geval, stukken die poëzie helemaal niet ergens om lezen – maar wel lezen, en dat lezen beschrijven.

Om ons te bereiken, kun je contact opnemen via contact@klecks.nl (we komen zo snel mogelijk bij je terug).

(De afbeelding rechts (of boven, op je smartphone), van een oude biddende man, wordt toegeschreven aan de kring rondom Rembrandt, en bevindt zich in het publieke domein. Onze naam verwijst naar Hermann Rorschach – de man achter die inktvlek-test. Rorschach stond in zijn jeugd onder schoolgenootjes al bekend als Klecks, of ‘inktvlek’, en zijn test heeft wel iets weg van hoe we met gedichten willen omgaan.)