Klecks
Klecks
Klecks
Overzicht
Zomervakantie, of: Klecks verzameld I

Nu de zomer in volle gang begint te komen – met verlossende onweersbuien en al – is het voor Klecks ook tijd voor een aantal weken vakantie. Daarom hebben we, naast de reeksen over Ben Lerner en, recent, over Tsjêbbe Hettiga, alle stukken verzameld waarmee we het hele oeuvre (tot nu toe) van een dichter hebben besproken. Voor wie nog niet genoeg te lezen heeft op het strand.

SchroomruilMichel Bartosik

Van deze Vlaamse pink poet bespraken we het verzameld werk Schroomruil dat in 2013 bij het Poëziecentrum verscheen (de vierde bespreking ooit). Schroomruil is een prachtige uitgave voor een toch vrij onbekende dichter, die vroeg stierf en maar drie bundels publiceerde. In het stuk proberen we een lezing te geven van wat er met Bartosiks poëzie gebeurde toen hij over de dood van zijn vader ging schrijven. (HHtN)

> ‘En strek onbeschaamd vertrouwend’ – Door de dood van een vader

Tsjêbbe Hettinga - Het vaderpaardTsjêbbe Hettinga

Om de verzamelde gedichten van Tsjêbbe Hettinga, wat ons betreft een grote dichter, recht te doen, besteedden we er drie stukken aan. In repliek op een korte recensie, geeft het eerste stuk een voorzet voor het lezen van de slechtziende dichter via de notie van de blindheid van taal. In ‘”op dit hân-skip hear en fiel ik ferheard oan / en sjoch it wurdt freonskip” – Poëzie als een handelend spreken’ wordt die lezing verder uitgewerkt met behulp van het Bijbelverhaal over Bileams ezel. In het derde stuk volgen we het motief van de droom door Hettinga’s werk tot in zijn laatste bundel Ring fan Gyges. (HHtN)

> ‘Hettinga weigert.’ – Over autobiografie, projectie, en het bespreken van levenswerk
> ‘op dit hân-skip hear en fiel ik ferheard oan / en sjoch it wurdt freonskip’ – Poëzie als een handelend spreken
‘Wurdt wjerljocht byldtaal’ – Over de droom in het late werk van Tsjêbbe Hettinga

Ben Lerner - The Hatred of PoetryBen Lerner

Naar aanleiding van de vertaling van Ben Lerners geweldige essay The Hatred of Poetry schreven we een maand lang stukken over diens werk. Lerner beschrijft de beweging waarmee actuele gedichten verwijst naar de ideale, virtuele gedichten die ze nooit hadden kunnen zijn. We gebruiken dit idee om zowel zijn roman Leaving Atocha Station te lezen over het thema echtheid als een lezing te geven van zijn eigen poëzie in de bundel Mean Free Path, waarin we ook een schaduwzijde tonen van het verlangen naar dat ideale gedicht.

Na Lerners Gidslezing volgde er nog een extra stuk, over het toen apart gepubliceerde lange gedicht The Dark Threw Patches Down Upon Me Also, waarin we iets lazen over de mogelijkheid van een authentieke ervaring. (HHtN)

‘To burn the actual off’ – Ben Lerners The Hatred of Poetry
Echtheid
‘There’s no such thing as non sequitur / When you’re in love.’ – Over verantwoordelijk lezen

‘And yet:’ – Over relativisme, oprechtheid en ironie

Lieke Marsman - Man met hoedLieke Marsman

Angst is een belangrijk thema in de twee volledige bundels poëzie die Lieke Marsman tot op heden publiceerde. Het is een angst waarin iemand zich slechts nog tot zichzelf verhoudt, auteur en lezer ineen. We traceren die door beide bundels heen, tot het punt waarop Marsman toont waar het punt voorbij die angst ligt, in een open houding ten opzichte van wat je potentieel bent, ten opzichte van je mogelijke levens. (HHtN)

> ‘Als ik mezelf ervan beschuldig paradoxaal te zijn’ – Over angst

Thomas Möhlmann - Ik was een hondThomas Möhlmann

Bij het dit jaar verschijnen van Thomas Möhlmans vierde bundel, Ik was een hond, bespraken we meteen de eerdere drie: De vloeibare jongen (2006), Kranen open (2009) en Waar we wonen (2014). De uitgezette lijn volgde het idee van een gedicht als weerstand tegen wat we de ‘directe ervaring’ zouden noemen; gedichten als verdraaiingen, vervormingen en vertragingen, die ons confronteren met de grenzen van onze aandacht. In de uiteindelijke lezing van de vierde bundel kwam de vraag naar boven of die misschien, voorbij de eerdere drie, toevoegden wat worden kan; gedichten niet alleen maar tegen of bij de wereld, maar erin. (RtN)

> ‘en wij ouder werden en lichamen achterlieten en lichamen opnamen’ – Worden net als net in het werk van Thomas Möhlmann

perquin_jij_bent_de_verkeerdeEster Naomi Perquin

In twee stukken – eerst de bespreking van het tot dan toe verzamelde werk in Jij bent de verkeerde (2016) en de Rotterdamse stadsgedichten, vervolgens, bij verschijning, Meervoudig afwezig – werden de gedichten van inmiddels Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin gelezen. Het eerste stuk had aandacht voor zowel Perquins thematische problematisering van het ik, van het eigene, en hoe ze de complexe houding die ze tegenover die thema’s weet aan te nemen in kon zetten in haar Rotterdamse stadsgedichten en in het bejubelde Celinspecties (2012). (RtN)

> ‘“Wat nu als ik het ben?” Zo inwisselbaar namelijk ben ik best.’ – Engagement en het ‘ik’ bij Perquin
> ‘Een vorm van ondergang, maar gloeiend’ – Ester Naomi Perquin en het verhongerende, messiaanse gedicht

Hoe-ik-een-bos-begon-in-mijn-badkamerMaartje Smits

De twee bundels poëzie die Maartje Smits tot nu toe publiceerde zijn beide sterk persoonlijk en talige werken. De mix van Nederlands, Duits, Frans en Engels die ze in haar eerste bundel gebruikt voor een onderzoek naar wat het betekent om je tot jezelf te verhouden via een beeld van jezelf, een selfie bijvoorbeeld, combineert ze in haar tweede met fotografie en andere visuele middelen om het concept ‘natuur’ te ontmantelen. In die projecten neemt Smits ook steeds haar persoonlijke levensverhaal mee, zoals ervaring met anorexia of een miskraam. (HHtN)

‘likers / wissen waar reality / de waarheid is’ – Over het interpreteren van sociale media
‘je kind smelt / dat is ook de natuur’ – Maartje Smits onderzoekt persoonlijk wat er van de natuur overblijft