Klecks
Klecks
Klecks

Wat geluk is – Over twee gedichten en een bundel van Rutger Kopland

Bespreking. Door op 11 juli 2020.

‘Wurdt wjerljocht byldtaal’ – Over de droom in het late werk van Tsjêbbe Hettinga

Bespreking. Door op 4 juni 2017.

‘Political problems are structurally identical with problems of representation’ – Over waar poëzie politiek wordt

Bespreking. Door op 20 november 2016.

‘Geachte bedachte / zie ons aan’ – Visioenen, het onbeschrijfelijke en de grap

Bespreking. Door op 23 oktober 2016.

De zeer oude zong

Bespreking. Door op 7 augustus 2016.